Engineering Transactions, 37, 1, pp. 53-64, 1989

Wpływ Struktury Wewnętrznej Porów Ośrodka Przepuszczalnego na Prędkość Propagacji Zaburzeń w Płynie Wypełniającym Pory

M. Cieszko
Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Poznań
Poland

J. Kubik
Polska Akademia Nauk, Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Poznań
Poland

W pracy przeanalizowano wpływ struktury porów sztywnego szkieletu na prędkość propagacji zaburzeń o skończonej amplitudzie w płynie przepływającym przez pory. Przyjęto, że wewnętrzna struktura porowatego szkieletu scharakteryzowana jest dwoma parametrami: poro­watością objętościową i parametrem strukturalnej przepuszczalności. Rozważania ograniczono do zagadnienia quasiliniowego i analizy fali słabej nieciągłości. Wykazano, że prędkość fali słabej nieciągłości w płynie wypełniającym pory, w wyniku wpływu struktury, jest mniejsza od prędkości takiej fali w płynie czystym (brak szkieletu) i jej względna wartość zależy od kierunku przepływu płynu.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

C. ZWIKKER, C.W. KOSTEN, Sound absorbing materials, Elsevier Publishing Company Inc., New York 1949.

S. WHITAKER, Advances in theory of fluid motion in porous media, Ind. Engng. Chem., 61, 813-834, 1977.

M.A. BIOT, Theory of propagation of elastic waves in a fluid-saturated porous solid, I. Low-frequency range, J. Acoust. Soc. Amer., 28, 2, 168-178, 1956.

W. DERSKI, Equations of motion for a fluid-saturated porous solid, Bull. Acad. Polon. Sci., Serie Sci. Tech., 26, 1, 11-16, 1978.

W. DERSKI, S.J. KOWALSKI, On the motion and mass continuity equations in a porous fluid-saturated medium, Studia Geot. et Mech., 2, 3-12, 1980.

J. KUBIK, Mechanika silnie odkształcalnych ośrodków o anizotropowej przepuszczalności, Prace IPPT, 29, 1981.

J. KUBIK, A macroscopic description of geometrical pore structure of porous solids, Int. J. Engng. Sci., 24, 6, 971-980, 1986.

J. KUBIK, M. CIESZKO, O oddziaływaniach wewnętrznych w ośrodku porowatym nasyconym cieczą, Rozpr. Inż., 35, 1, 55-70, 1987.

A.C. ERINGEN, J. INGRAM, A continuum theory of chemically reacting media, II, Int. J. Engng. Sci., 5, 289-322, 1967.

R. COURANT, D. HILBERT, Partial differential equations, New York, London 1962.

A. JEFFREY, Quasi-linear hyperbolic systems and waves, Pitman Pub!., London, San Francisco, Melbourne 1967.

R.W. MORSE, Acoustic propagation in granular media, J. Acoust. Soc. Amer., 24, 696-700, 1952.