Engineering Transactions, 27, 2, pp. 303-315, 1979

Wpływ Ogrzanego Brzegu na Rozkład Normalnej Składowej Naprężenia w Półprzestrzeni Mikropolarnej

W. Frydrychowicz
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Poland

Z. Olesiak
Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Poland

Zadaliśmy zachowanie się i rozkład normalnej składowej (prostopadłej do powierzchni ograniczającej) napreżeń siłowych, powstałych na skutek zmiany temperatury powierzchni. Zmiana temperatury ma miejsce na kole, pierścieniu lub na obwodzie koła, przy zachowaniu warunku, że doprowadzona ilość ciepła jest stała. Zbadaliśmy także wpływ stałych materiałowych ao i l2 na rozkład naprężeń. Wyniki przedstawiono w postaci diagramów.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

T.J. BROMWICH, An introduction to the theory of infinite series, Macmillan, 62, 1942.

R. S. DHALIWAL, The steady-state axisymmetric problem of micropolar thermoelasticity, Arch. Mech., 23, 5, 1971.

R.S. DHALIWAL, The axisymmetric Boussinesq problem in the micropolar theory of elasticity, Arch. Mech., 24, 4, 1972.

G. EASON, B. NOBLE, I. N. SNEDDON, On certain integrals of Lipschitz-Hankel type involving products of Bessel functions, Phil. Trans. Roy, Soc., A, 247, 529-551, 1955.

W. FRYDRYCHOWICZ, S. MATYSIAK, Z. OLESIAK, Mieszane zagadnienia brzegowe termosprężystosci ośrodka mikropolarnego, Prace IPPT PAN, 1978.

W. NOWACKI, Two steady-state thermoelastic problems, Arch. Mech., 9, 579-592, 1957.

W. NOWACKI, Teoria niesymetrycznej sprężystości, PWN, Warszawa 1971. W. NOWACKI, Theory of micropolar elasticity, Springer-Verlag, CISM, Udine, Courses and Lectures, 25, 1970.

P. PURI, Steady-state thermoelastic problems for the half-space with couple stresses, Arch. Mech., 22, 4, 479-490, 1970.

I. N. SNEDDON, Fourier transforms, MacGraw-Hill, New York 1951.

I. N. SNEDDON, The use of integral transforms, MacGraw-Hill, New York 1972.

E. STERNBERG, B. L. McDOWELL, On the steady-state thermoelastic problem for the half-space and the thick plate, Quart. Appl. Math., 14, 4, 381, 1957.