Engineering Transactions, 30, 1, pp. 77-88, 1982

Uogólniony Przepływ Couette'a Płynu Mikropolarnego Drugiego Rzędu w Płaskim Kanale

E. Walicki
Akademia Techniczo-Górnicza, Bydgoszcz
Poland

J. Zachwieja
Akademia Techniczo-Górnicza, Bydgoszcz
Poland

Przedstawiono rozwiązanie równań. opisujących ruch płynu mikro polarnego drugiego rzędu w płaskim, uogólnionym przepływie Couette'a. Dokonano analizy wpływu dodatkowych współczynników lepkości na kształt profili prędkości i mikrorotacji. Wyniki przedstawione zostały w postaci wykresów i tabel.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

K. A. KLINE, S. J. ALLEN, C. N. DE SILVA, Biorheology, 5, 111, 1968.

T. ARIMAN, J. Biomechanics, 4, 185, 1971.

A. C. ERINGEN. Int. J. Engng. Sci., 2. 205, 1964.

A. C. ERINGEN, J. Math., 16, 1, 1966.

K. A. KLINE, T. K. SANDBERG, Acta Mechanica, 26, 201, 1977.

G. SEGRE, A. SANDBERG, J. Fluid Mech., 14, 115, 1962.

M. TAKANO, H. L. GOLDSMITH, S. G. MASON, J. Colloid Interface Sci., 27, 253,

G. AHMADI, S. L. KOH, V. W. GOLDSCHMIDT, Recent Adv. Engng. Sci., Part 2, 1970.

G. AHMADI. S. L. KOTT. V. W. GOLDSCHMIDT, Iranian J. Sci. and Techn., IO. G. AHMADI, Bull. Acad. Polon. Sci., S6rie Sci. Tech., 6, 15, 1977.

G. AHMADI, Rheol. Acta, 14, 710, 1975.

S. J. ALLEN, K. A. KLINE, Trans. Soc. Rheol., 12, 4457, 1968.

M. A. TURK, N. D. SYLVESTER, T. ARIMAN, Trans. Soc. Rheol., 17, 1, 1973.