Engineering Transactions, 24, 1, pp. 33-43, 1976

Tłumione Drgania Struny i Pręta Wywołane Ruchomą Siłą

P. Śniady
Politechnika Wrocławska
Poland

W pracy rozpatruje się tłumione drgania struny i pręta wywołane ruchomą siłą (momentem) poruszającą się ze stałą prędkością. Funkcję określającą drgania aperiodyczne przedstawia się w postaci zamkniętej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. N. KRYLOW, Über der erzwungene Schwingungen von gleichformigen elastischen Staben Math. Ann., 61, 1905.

S. P. TIMOSHENKO, On the forced vibrations of bridges, Phil. Mag., 43, 1922.

Z. KĄCZKOWSKI, Vibration of a beam under a moving load, Proc. Vibr. Probl., 4, 4, 1963.

M. ŻYSZKO, Pewne zagadnienie dynamiki belki mostowej, Arch. Inżyn. Ladow., 12, 3, 1966.

Z. REIPERT, Vibration of a beam arbitrarily supported on its edges under a moving load, Proc. Vibr. Probl., 10, 2, 1969.

W. NOWACKI, Dynamika budowli, Warszawa 1961.

J. OSIOWSKI, Zarys rachunku operatorowego, Warszawa 1972.

S. KALISKI i inni, Drgania i fale w ciałach stałych, Warszawa 1966.