Engineering Transactions, 32, 2, pp. 171-183, 1984

Wpływ Dużych Prędkości Odkształcenia na Dynamiczne Naprężenia Płynięcia Stali przy Bardzo Małych Umownych Odkształceniach Trwałych

Z. Anisimowicz
Tarnowskie Góry
Poland

Celem pracy jest zbadanie wpływu prędkości odkształcenia na dynamiczne naprężenia płynięcia przy bardzo małych umownych odkształceniach trwałych. Zbadano cztery gatunki stali metodą dynamicznego rozciągania jednoosiowego. Badania przeprowadzono w zakresie prędkości odkształcenia od e=57s -1 do e=526s -1 (od 0,281 m/s do 2,631 m/s) i w przedziałach umownych deformacji trwałych e=O; 0,02 i 0,04%. Określono wpływ prędkości odkształcenia na wartość dynamicznego naprężenia płynięcia dla poszczególnych gatunków stali. Poczyniono próbę teoretycznego opisu równaniem konstytutywnym dynamicznego naprężenia płynięcia dla jednego z gatunków stali z możliwością jej zastosowania dla pozostałych gatunków.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Z. ANISIMOWICZ, Kryterium doboru stali konstrukcyjnych do budowy sprzętu uzbrojenia pracującego w zakresie dużych prędkości odkształcenia, Rozpr. doktorska, Biblioteka Główna WAT, Warszawa 1981.

J. D. CAMPBELL and R. H. COOPER, Yield and flow low carbon steel at medium strain rates, Proc. Phys. Conf. Basis Yield Fracture, 77-87, 1967.

J. HARDING, E. O, WOOD and J. D. CAMPBELL, Tensile testing of materials at impact rates of strain, J, Mech. Engeng. Sci., 2, 88-96, 1960.

J. HARDING, The effect of grain size and strain rate on the lower yield stress of pure iron at 288°K, Acta Metallurg. 17, 949-958, 1969.

A. JAKOWLUK, Mechanika techniczna i ośrodków ciągłych, PWN, Warszawa 1977.

J. E. JOHNSON, D. S. WOOD, D. S. CLARK, Delayed yielding in annealed low carbon steel under compression impact, Proc, Am. Soc. Test. Materials, 53, 755-764, 1953.

J. KLEPACZKO, Doświadczalne badania sprężysto plastycznych procesów falowych w metalach. Cz. 1 i 2, Prace IPPT, 61, 1970 i 19, 1971.

U. S. LONDHOLM, Reviev of dynamie testing techniques and materiał behaviour, Proc. Conf. Mech. Prop. Mat. High Rates of Strain, Oxford, 2-4 April, 1974. Conf. Sev. No. 21, The Institute of Physics, London and Bristol, 3-21, 1974.

N. N. MALININ, J. RŻYSKO, Mechanika materiałów, PWN, Warszawa 1981.

K. J. MARSH and D. J. CAMPBELL, The effect of strain rate on the post yields flow of mild steel, J. Mech. Phys, Solids, 11, 49-63, 1963.

P. PERZYNA, Modified theory of viscoplasticity. Application to advanced flow and instability phenomena, Arch. Mech., 32, 403-420, 1980.

P. PERZYNA, Stability problems for inelastic solids with defects and imperfections, Arch. Mech., 33, 587-602, 1981.

P. PERZYNA, Teoria lepkoplastyczności, PWN, Warszawa 1966.

P. PERZYNA, Termodynamiczna teoria materiałów o własnościach reologicznych, PAN, Warszawa 1966.

P. PERZYNA, Termodynamika materiałów niesprężystych, PWN, Warszawa 1978.

M. R. D. RANDALL and J. D. CAMPBELL, Dynamic plasticity under combined stresses. The development and use of medium - rate tension - torsion machine, University of Oxford, Report No. 1047/72. December 1972.

L. Z. RUMSZYŃSKI, Matematyczne opracowanie wyników eksperymentu, WNT, Warszawa 1973.