Engineering Transactions, 21, 1, pp. 151-159, 1973

Współdziałanie Zginania i Ściskania w Nośności Granicznej Powłok Walcowych

H.M. Haydl
Department of Civil Engineering, University of Waterllo, Waterloo, Ontario
Canada

A.N. Sherbourne
Department of Civil Engineering, University of Waterllo, Waterloo, Ontario
Canada

W notce tej podano rozwiązanie ścisłe dolnej granicy nośności granicznej dla cylindrycznych powłok wspornikowych poddanych ciśnieniu zewnętrznemu. Uwzględniono wpływ ścinania poprzecznego na uplastycznienie powłok. Wyniki dla ciśnień niszczących, pól napreżeń i prędkości otrzymano dla warunku plastyczności Hubera-Misesa.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. SAWCZUK and M. DUSZEK, A note on the interaction of shear and bending in plastic plates, Arch. Mech. Stos., 15, 3, 1963.

A. OSCHATZ, Bestimmung der Traglast von Kreis- und Kreisringplatten mit Berücksichtigung der Querkraftschubspannungen, ZAMM, 48, Heft 5, 1968.

H. M. HAYDL and A. N. SHERBOURNE, Rigid-plastic collapse of compression-bent shallow shells, Int. J. Mech. Sci., submitted.

H. M. HAYDL and A. N. SHERBOURNE, Effect of transverse shear on limit load of cylindrical shells, Nucl. Eng. Des. (to be published).

G. V. IVANOV, Inzh. Zhurnal Mekh. Tverdogo Tela, 74, 6, 1967.

A. A. ILIUSHIN, Plasticity, GTTI, 1948.

H. M. HAYDL and A. N. SHERBOURNE, Rigid-plastic collapse of cylindrical shells, ASME, J. Eng. Ind. (to be published).

S. TIMOSHENKO and S. WOINOWSKY-KRIBGER, Theory of plates and shells, McGraw-Hill Co., N.Y. 1959.

P. M. OGIBALOV, Dynamics and strength of shells, NASA TT F-284 Izdatelstvo Moskovskogo Univ., 1963.

H. M. HAYDL and A. N. SHERBOURNE, Yield surface for thin shells accounting for transverse shear, submitted for publication.

A. SAWCZUK and T. JAEGER, Grenztrdgfähigkeits Theorie von Platten, Springer-Verlag, 1963.