Engineering Transactions, 56, 4, pp. 377–382, 2008

Włodzimierz Stanisław Trzywdar Burzyński (1900–1970)

Zbigniew S. OLESIAK

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).