Engineering Transactions, 27, 4, pp. 529-546, 1979

Zginanie Sferycznej Powłoki Perforowanej Obciążonej Obrotowo-Symetrycznie

R. Nagórski
Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

Przedmiotem pracy jest rozwiazanie zagadnienia zginania cienkiej sferycznej powłoki perforowanej o stałej grubości, wykonanej z materiału sprężyście jednorodnego, podlegającego prawu Hooke’a. Rozważono ustrój o gęstej siatce złożonej z dwu rodzin elementów (południkowych i row- równoleżnikowych).
W pracach [2 i 3] wyprowadzono na podstawie teorii C. Woźniaka opartej na modelu ciągłym ośrodka [1] równania różniczkowe typu H. Reissnera (podobnie jak dla powłok o strukturze ciaglej [4 i 5]).
W pracy tej otrzymano formalnie ścisłe rozwiązania tych równań za pomocą szeregów potęgowych oraz przybliżone — przy zastosowaniu metody zaburzeń brzegowych. Podano przykład powłoki o jednym brzegu obciążonej ciężarem własnym. Rozważono dwa rodzaje podparcia: przegubowe i utwierdzenie. Wyniki otrzymane na podstawie rozwiązania Ścisłego i przybliżonego porównano z wynikami dla powłoki o strukturze ciaglej [6].

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

CZ. WOŹNIAK, Siatkowe dźwigary powierzchniowe, PWN, Warszawa 1970.

Z. MAZURKIEWICZ, R. NAGÓRSKI, On equations of net shells of revolution subjected to rotationally-symmetric loads, Arch. Mech. Stos., 30, 3, 1978.

Z. MAZURKIEWICZ, R. NAGÓRSKI, On field equations for lattice shells subject to axially-symmetric load, Bull. Acad. Pol. Sci., Série Sci. tech., 26, 1, 1978.

Z. MAZURKIEWICZ, R. NAGÓRSKI, O równaniach powłok obrotowych obciążonych obrotowo-symetrycznie, Arch. Inż, Lad., 24, 1, 1978.

W. FLÜGGE, Powłoki. Obliczenia statyczne, Arkady, Warszawa 1972.

R. NAGÓRSKI, Zginanie powłoki sferycznej obciążonej ciężarem własnym, Rozpr. Inżyn., 25, 3, 1977.