Engineering Transactions, 35, 3, pp. 423-445, 1987

Wstępne Modelowanie Numeryczne Dynamiki Niesprężystych Membran Kołowych

W. Idczak
Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
Poland

Przedstawiono numeryczne modelowanie dynamiki niesprężystej membrany kołowej utwierdzonej na obwodzie, której źródłem obciążenia jest detonacja materiału wybuchowego. Opierając się na uproszczonej teorii umiarkowanie dużych ugięć i dopuszczając możliwość zmiany grubości membrany, wprowadzono nieliniowe różniczkowe równanie ruchu, które rozwiązano metodą różnic skończonych. W ramach rozważanej teorii badano czasowo­przestrzenne zmiany funkcji ugięcia. prędkości ugięcia, odkształcenia i grubości membrany Przedyskutowano wpływ osłabienia membrany związany ze zmniejszaniem się jej grubości, wzmocnienia materiałowego oraz postaci warunku początkowego na proces ruchu membrany. Wykazano konieczność uwzględnienia również wzmocnienia geometrycznego. Przedstawiono wniosek o możliwości wykorzystania badanych membran w mechanicznych czujnikach ciśnienia do pomiaru zarówno amplitudy ciśnienia jak i czasu jego trwania.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

G. BĄK, D. NIEPOSTYN, T. WIERZBICKI, Metody rozwiązań w dynamice plastycznych konstrukcji powłokowych, Sympozjum „Konstrukcje powłokowe, Teoria i zastosowanie", Kraków 1974.

P. S. SYMONDS, T. WIERZBICKI, Membrane made solution for impulsively loaded circular plates, J. Appl. Mech., 46, 1, 1979.

T. WIERZBICKI, A theoretical and experimental investigation of impulsively loaded clamped circular viscoplastic plates, Int. J. Solids Struct., 6, 1970.

W. IDCZAK, T. WIERZBICKI, Dynamic loading of a viscoplastic membrane, Biul. PAN, Appl Mech., 24, 7-8, 1981.

W. IDCZAK, CZ. RYMARZ, A. SPYCHAŁA, Sztywno-lepkoplastyczne płyty kołowe pod intensywnym obciążaniem dynamicznym, Analiza teoretyczno doświadczalna i propozycja zastosowań, Mech. Teoret. Stos., 4, 1986.

W. IDCZAK, Przybliżone rozwiązania w dynamice niesprężystych membran. Część 1, Część 1, Rozpr. Inż., 33, 4, 1985.

W. IDCZAK, Przybliżone rozwiązania w dynamice niesprężystych membran, Część 2, Rozp. Inż., 3, 1986.

G. I. MARCZUK, Analiza numeryczna zagadnień fizyki matematycznej, PWN, Warszawa 1983.

W. IDCZAK, I. WINNICKI, Stabilność i zbieżność metody numerycznej stosowanej w dynamice niesprężystych membran, Rozpr. Inż., 35, 3, 1987.

G. BĄK, W. IDCZAK, A. SPYCHAŁA, Sztywno-lepkoplastyczna membrana kołowa obciążona impulsem ciśnienia, Biul. WAT, 25, 8, 1976.

M. K. DUSZEK, Geometrycznie nieliniowa teoria konstrukcji sztywno-plastycznych, Prace IPPT, 42, 1975.

S. R. BODNER, P. S. SYMONDS, Experiments on viscoplastic response of circular plates to impulsive loading, J. Mech. Phys. Sol., 27, 91-113, 1979.

D. POTTER, Metody obliczeniowe fizyki, PWN, Warszawa 1977.