Engineering Transactions, 36, 1, pp. 149-156, 1988

Wpływ Odkształcalności Pontonów na Rozwiązania Statyki Mostów Pływających

R. Piskorski
Politechnika Gdańska, Instytut Okrętowy, Gdańsk
Poland

W statyce pływających mostów składanych nie uwzględnia się z reguły odkształcalności pontonów [3], zakładając ich niewielką podatność na zginanie wobec małych wymiarów elementów. Jednakże w przypadku zwarcia kilkunastu pontonów między sobą, wpływ odkształcalności może być istotny. W niniejszej pracy sformułowano równania pozwalające uwzględniać odkształcalność pontonów i ich bezpośredni wpływ na rozwiązania statyki mostu sztywnego. Wprowadzony model matematyczny znajduje szersze zastosowanie w okrętownictwie do zagadnienia zginania belki o zmiennej sztywności na zmiennym podłożu sprężystym [2].

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

B. P. DEMIDOWICZ, Matematyczna teoria stabilności, WNT, Warszawa 1972.

R. PISKORSKI, Zagadnienie zginania belki o zmiennej sztywności na zmiennym podłożu sprężystym jako układ łańcuchowy z więzami dwustronnymi, Prace Badawcze I. O. P. G. Nr 2188/MR-1087/85, Gdańsk 1985.

Obliczenia wytrzymałościowe mostu pontonowego, Praca zbiorowa, Wyd. wewn. I. O. P. G. Nr 1901/84 Gdańsk 1984.