Engineering Transactions, 24, 3, pp. 615-628, 1976

Wyboczenie Uderzeniowe Elementów Konstrukcyjnych

R. Gryboś
Politechnika Śląska
Poland

Rozważa się stateczność typowych elementów konstrukcyjnych (pręta, powłoki walcowej i pasma płytowego) przy uderzeniowym ściskaniu podłużnym. Analiza krzywych dyspersyjnych, wykreślonych dla sprzężonej fali podłużno-giętnej przy różnych ciśnieniach osiowych, ujawnia istnienie takiej długości L* fali, przy której prędkość fazowa maleje do zera, a prędkość grupowa rośnie nieograniczenie. Jest to sytuacja charakterystyczna dla stanu krytycznego. W strefie wzbudzenia rozwija się wówczas intensywnie fala giętna o długości L*, zwana fala wyboczeniowa; jest to najdłuższa z fal giętnych, jakie mogą się propagować w elemencie konstrukcyjnym ściskanym uderzeniowo.

W przypadku pręta oraz pasma płytowego każdej prędkości uderzenia odpowiada określona fala wyboczeniowa, która pojawi się, o ile tylko długość pręta lub szerokość pasma jest nie mniejsza od L*. Natomiast w przypadku powłoki istnieje krytyczna wartość ciśnienia osiowego (lub prędkości uderzenia), poniżej której wyboczenie jest niemożliwe.

Rozpatruje się wyłącznie osiowo-symetryczny stan przemieszczeń powłoki, który zgodnie z obserwacjami, występuje zawsze w początkowej fazie procesu wyboczenia uderzeniowego.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

G. GERARD, H. BECKER, Column behaviour under conditions of impacr, Journ. Aeronauf. Sci., 19, 1, 58-60, 1952.

[in Russian]

H. B. LINDBERG, R. E. HERBERT, Dynamic buckling of a thin cylindrical shell under axial impact, J. Appl. Mech., 1, E 33, 105-113, 1966.

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

[in Russian]

R. GRYBOŚ, Wyboczenie dynamiczne pręta o dużej smukłości, Mech. Teoret. Stos., 14, 1, 1976.

G. HERMANN, J. MIRSKY, Three dimensional and shell theory analysis of axially symmetric motions of cylinders, Journ. Appl. Mech., 23, 4, 563-568, 1956.

P. M. NAGHDI, R. M. COOPER, Propagation of elastic waves in cylindrical shells including the effects of transverse shear and rotatory inertia, Journ. Acoust. Soc. Amer., 28, 1, 56-63.