Engineering Transactions, 28, 2, pp. 311-330, 1980

Własności Mechaniczne Połączenia Stykowego

A. Gawęcki
Politechnika Poznańska, Instytut Technologii i Konstrukcji Budowalnych, Poznań
Poland

Praca zawiera analizę kinematyczną i statyczną układu dwóch ciał idealnie sztywnych, połączonych cięgnami sprężysto-plastycznymi. Przyjęto, że cięgna mają ograniczona wydłużalność. Umożliwiło to w szczególności opis sprężysto-kruchego zachowania się polaczenia. Wyznaczono obszary sprężyste, sprężysto-plastyczne i plastyczne w przestrzeni uogólnionych przemieszczeń i sił. Pokazano, że obszar sprężysty (tj. obszar pierwszego uplastycznienia łączników) w przestrzeni sil może być wklęsły, a w pewnych okolicznościach połączenie zachowuje się nieliniowo-sprężyście (ściślej mówiąc  odcinkowo-liniowo-sprężyście). Stwierdzono, że wstępne sprężenie wywołuje jakościowe zmiany cech mechanicznych połączenia.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. SCHUBERT, Rechnerischer Nachweis eines HV-Kopfplattenstosses und Versuch, Der Stahlnau, 41, 1, 22–23, 1972.

H. JAKOB, Zur Bemessung geschraubter Kopfplattenstosse im Stahlhochbau, Ber Stahlbau, 42, 7, 218–220, 1973.

J. WRIGHT, Structural steel design, Optimum Structural Design. Theory and Applications, ed. By R.H. Gallagher and O.C. Zienkiewicz, John Wiley and Sons, 307–328, 1973.

J. WITTEVEN, F.P. TOLMAN, Disscusion on paper Optimum design of unbraced frameworks, by A.R. Toakley, D.F. Batten, B.G. Wilson, IUTAM Symposium, Optimization in structural Design, Warsaw, 1973, Springer Verlag, 307–311, 1975.

A. GARSTECKI, A. GAWĘCKI, M. GAWĘCKI, Optymizacja systemu lekkich hal stalowych, Prace IPPT PAN, 6, 1978.

J. KWIATKOWSKI, Z. PANCEWICZ, J. PATORSKI, Rozciąganie połaczenia na śruby sprężające, Materiały Konferencji Naukowej Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, T. 1, 187–211, Warszawa 1977.

S. BRYL, Praca śrub surowych w stalowych połączeniach ramowych, Inżyn. i Budown., 15, 3, 88–95, 1958.