Engineering Transactions, 35, 3, pp. 535-544, 1987

Wpływ Operacji Technologicznych na Zachowanie się Dużych Cienkościennych Konstrukcji Skrzynkowych

Z. Górecki
Politechnika Gdańska, Instytut Okrętowy, Gdańsk
Poland

R. Piskorski
Politechnika Gdańska, Instytut Okrętowy, Gdańsk
Poland

W pracy przedstawiono wpływ operacji technologicznych prostowania bezudarowego oraz operacji przecinania i wymiany elementów na zachowanie się konstrukcji skrzynkowych. wielkość naprężeń i odkształceń. Teorię zilustrowano obliczeniami rzeczywistej konstrukcji statku.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Z. GÓRECKI, R. PISKORSKI, J. WIĘCKOWSKI, Określenie rozkładów naprężeń w jednostce B 494/1 w aktualnym etapie budowy i dla Warunków eksploatacji, Instytut Okrętowy Polit. Gdańskiej, Praca Badawcza nr 18,93/84, Gdańsk 1984.

Я. И. КОРОТКИН, В. А. ПОСТНОВ, Н. Л. СИВЕРС, Строительная мехапика корабля и те­ория упругости, Издат. Судостроение, Ленинград 1968.