Engineering Transactions, 22, 3, pp. 359-367, 1974

Zginanie Masztów Wzmocnionych Olinowaniem

W. Kurski
Politechnika Gdańska
Poland

W artykule podano równania odkształceń masztów okrętowych współpracujących z odciągami. Do opisu działania odciągów zastosowano przekształcenie liniowe wiążące przemieszczenia węzła z reakcjami zespołu odciągów. Taki opis uwzględnia nie tylko ugięcia lecz i przemieszczenia osiowe masztu. Wykazano także, że uproszczenia przyjmowane w obliczeniach technicznych sprowadzają się do zmiany współrzędnych macierzy przekształcenia.

 

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. HENSCHKE, Schiffbautechnisches Handbuch, Handbuch. 2. Auflage Band 1. VEB Verlag: Technik, Berlin 1957.

H. VOIGT, Przeliczenie metodą sztywności olinowanych masztów przeładunkowych, Wyd. wewn. P.R.S., Gdańsk.