Engineering Transactions, 30, 1, pp. 37-55, 1982

Unimodalna Optymalizacja Drgających i Narażonych Na Utratę Stateczności Łuków o Osi Wydłużalnej

J. Błachut
Instytut Fizyki, Kraków
Poland

Posługując się zasadą Pontriagina rozważono zagadnienie optymalizacji zmienności przekroju poprzecznego łuku rozciągliwego prowadzącej do minimum objętości materiału przy ustalonych obciążeniach zewnętrznych, częstościach drgań i więzach geometrycznych. Przed­stawiono przykład optymalizacji dla obustronnie utwierdzonego łuku kołowego. Rozważono również optymalizację względem obciążenia, krytycznego prowadzącego do wyboczenia.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. BŁACHUT, Analiza stateczności pryzmatycznych luków o osi odkształcalnej, (w druku).

J. BŁACHUT, A. GAJEWSKI, On unimodal and bimodal optimal design of funicular arches, Int. J. Solids Struct., (w druku).

B. BOCHENEK, A. GAJEWSKI, Jednomodalna i dwumodalna optymalizacja ramy portalowej, (w druku).

B. BUDIANSKY, J. C. FRAUENTHAL, J. C. HUTCHINSON, On optimal arches, J. Appl. Mech., 36, 880-882, 1969.

A. GAJEWSKI, A note on unimodal and bimodal optimal design of vibrating compressed columns, Int. J. Mech. Sci., (w druku).

W. R GRINIEV, A. P. FILIPPOV, Optimizacja stierzniej po spiektru sobstviennych znacenij, Kijów 1979.

Z. KĘPKA, Z. WASZCZYSZYN, Optymalizacja powłoki wymiennika ciepła jako paneli walcowej pod ciśnieniem zewnętrznym, Arch. Bud. Masz., 25, 55-65, 1979.

E. F. MASUR, Z. MRÓZ, Nonstationary conditions in structural design, Int. J. Solids Struci., 15, 503-512, 1979,

N. OLHOFF, H. RASMUSSEN, On single and bimodal optimum buckling loads of clamped columns, lnt. J. Solids Struct., 13, 605-614, 1977.

A. D. SMIRNOV, W. A. TROICKI, Optimizacja sobstviennych castot tonkich uprugich sterzniej, Mech. Twerd. Tieła, 5, 162-168, 1979.

I. TADJBAKHSH, M. FARSHAD, On conservatively loaded funicular arches and their optimal design, IUTAM Symposium on Optimization in Structural Design, Warszawa 1973, Springer-Verlag 1975.

C. H. WU, The strongest circular arch - a perturbation solution, J. Appl. Mech., 35, 476-480, 1968.