Engineering Transactions, 30, 3-4, pp. 299-316, 1982

Ugięcia-Rusztu Sprężysto-Plastycznego przy Obciążeniach Zmiennych

T. Sawicki
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Zastosowano metodę oceny ugięć konstrukcji poddanej obciążeniom zmiennym dla przypadku rusztu płaskiego. Zastosowana metoda określa górną granicę ugięć, jakie mogą wystąpić w konstrukcji wykonanej z materiału sprężysto-idealnie plastycznego.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. A. KONIG, Theory of shakedown of elastic-plastic structures, Arch. Mech. Stos., 18, 227-238, 1966

E. MELAN, Der Spannungszustand eines Hencky-Misesschen Kontinuums bei verandlicher Belastung, Sitz. Ber. Ak. Wiss., Wien 2a, 147, 73-87, 1938.

W. T. KOITER, A new general theorem on shakedown of elastic-plastic structures, Proc. Kon. Ned. Ak. Wet., B59, 24, 14-25, 1956.

J. A. KONIG, A. SAWCZUK, W. GRABCZYŃSKA, Obliczanie ram i belek na przystosowanie, Zesz. Probl. "Mostostal", Warszawa 1974.

L. KONIECZNY, Teoria przystosowania dla belek, Mech. Teor. Stos. 8, 259-276, 1970.

T. SAWICKI, Przykład zastosowania teorii przystosowania do analizy rusztu płaskiego, Prace IPPT PAN, 15, Warszawa 1980.

R. BRZEZIŃSKI, J. A. KONIG, Evaluation of shakedown deflections of framed structures by linear programming, Symposium on plastic analysis of structures, Jassy 6-8 Sep., Romania 1972.

R. BRZEZIŃSKI, J. A. KONIG, Ocena ugięć sprężysto plastycznych konstrukcji ramowych przy obciążeniach zmiennych, Prace IPPT PAN, Warszawa 1971.

YI-KWEI WEN, Statistic of extreme of live load on buildings, J. of the Structural Division, ASCE, 105, No. ST1O, October 1979.

R. BRZEZIŃSKI, A. A. KONIG, Obliczania ram według teorii adaptacji, Prace IPPT PAN, 6, Warszawa 1973.

S. J. GASS, Programowanie liniowe, Warszawa 1973.

A. CYRAS, Mietody liniejnogo programmirovanija pri rascotie uprugoplasticeskich sistiem, lzd. Lit. po Stroit., Leningrad 1969.

G. MAIER, A shakedown matrix theory allowing for workhardening and second-order geometric effects, Int. Symp. Foundations of Plasticity 417-433, Warsaw 1972.