Engineering Transactions, 22, 3, pp. 297-305, 1974

Zastosowanie Metody Sztywnych Elementów Skończonych do Obliczeń Drgań Wałów Okrętowych z Uwzględnieniem Efektów Giroskopowych

J. Tarnowski
Politechnika Gdańska
Poland

W pracy zaproponowano metodę obliczania drgań giętnych okrętowych wałów napędowych z uwzględnieniem efektów giroskopowych. Model obliczeniowy został oparty na metodzie sztywnych elementów skończonych. Opracowano program obliczeniowy na EMC pozwalający na wygodne korzystanie z metody.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. A. BIRGER, B. F. SZOPP, SZNIEJDIEROWICZ, Rascziet na procznost dietalej maszin, Izd. Maszinostr., Moskwa 1966.

R. H. CANNON jr, Dynamika układów fizycznych, Wyd. Nauk.-Techn., Warszawa 1973.

D. W. CHRONIN, Tieoria i rascziet koliebanij W dwigatieljach lietatielnych apparatow, Izd. Maszinostr., Moskwa 1970.

F. M. DIMERTBIERG, Izgibnyje koliebamija wraszczajuszczichsja walow, Izd. Akad. Nauk SSSR, Moskwa 1959.

W.R. FOOTE, H. PORITZKY, J. J. SLADE. Critical speeds of a rotor with unequal shaft flexibilites, mounted in bearings of unequal flexibility, J. Appl. Mech., 10, 2, 1943.

W. GAWROŃSKI, J. KRUSZEWSKI, Analiza drgań wymuszonych złożonych układów liniowych metodą sztywnych elementów skończonych, Arch. Bud. Masz., 4, 1972,

J. GENIN, J. MAYBEE, Whirling motion of a viscoelastic continuous shaft, Int. J. Enging. Sci., 8, 1970.

N. H. JASPER, A design approach to the problem of critical whirling speeds of shaft – disk systems, DTMB Report 890, 1954.

J. KRUSZEWSKI, Metoda sztywnych elementów skończonych w zastosowaniu do obliczeń częstości drgań własnych złożonych układów liniowych, Zesz. Nauk. Pol. Gdańskiej, Mechanika, 12, 1971.

J. KRUSZEWSKI, W. GAWROŃSKI, E. WITIBRODT, Metoda sztywnych elementów skończonych w obliczeniach konstrukcji okrętowych, Rozpr. Inz., 22, 3, 1974.

R. LACZKOWSKI, Metoda obliczania krytycznych prędkości obrotowych wirników przewieszonych, Technika Lotnicza i Astronautyczna, 1, 1969.

R. ŁĄCZKOWSKI, Dynamika wirników przewieszonych, Przegląd Mechaniczny, 12, 1973.

P. T. PEDERSEN, On forward and backward precesion of rotors, Ing. Archiv, 42, 1972.

G. SCHWEITZER, W. SCHIEHLEN, P. C. MÜLLER, W. HÜBNER, J. LÜCKEL, G. SANDWEG, R. LAUTENSCHLAGER, Kreiselverhalten eines elastisch gelagerten Rotors, Ing. Archiv, 41, 1972.

J. TARNOWSKI, W. GAWRONSKI, Uwzględnienie efektów giroskopowych przy obliczaniu drgań giętych okrętowych walów napędowych, Materiały sympozjum pt. «Metody numeryczne w mechanice», Gdańsk 1972.

J. KOZESNIK, Dynamika maszyn, Wyd. Nauk.-Techn., Warszawa 1963.

G. ZEGLER, Osnowy tieorii ustojcziwosti konstrukeji, Izd. Mir, Moskwa 1971.