Engineering Transactions, 22, 3, pp. 427-434, 1974

Ocena Dokładności Rozwiązań Problemów Brzegowych Sprężystych Ciał Dyskretyzowanych

W. Kufel
Instytut Mechaniki i Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa
Poland

F. Pietras
Instytut Mechaniki i Instytut Maszyn Matematycznych, Warszawa
Poland

Praca stanowi próbę przedstawienia koncepcji metody elementów skończonych (MES) jako szczególnego przypadku dyskretyzacji ciał sprężystych bazującej na teorii ośrodka ciągłego z więzami opracowanej przez Cz. Woźniaka. Pomyślna realizacja takiego zamierzenia pozwoliłaby nie tylko na przedstawienie MES jako teorii konsystentnej (dla ośrodka z więzami), ale także dałaby możliwość dokładnego oszacowania otrzymanych za jej pomocą przybliżonych wyników i to bez znajomości rozwiązań ścisłych dla ośrodka ciągłego.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Cz. WOŹNIAK, Constrained continuous media, Bull. Acad. Polon. Sci., Série Sci. Techn., 21 (1973), I. General Theory, 109 -116, II. Discretized Formulation of the Continuous Media Theory, 167 - 172, III. Partly Discretized Bodies, 175 - 182.

O. C. ZIENKIEWICZ, Metoda elementów skończonych, Arkady, Warszawa 1972.

W. KUTEL, On the optimal control of discretization problem for elastic bodies, Arch. of Mech. (w druku).