Engineering Transactions, 22, 3, pp. 319-335, 1974

Oddziaływanie Falowania Powierzchniowego Wzbudzanego Wiatrem na Sztywną Platformę Eliptyczną. Część I.

S. Massel
Instytut Budownictwa Wodnego w Gdańsku
Poland

Różnego typu platformy znajdują coraz szersze zastosowanie w badaniach i eksploatacji bogactw mineralnych mórz i oceanów. Z inżynierskiego punktu widzenia, trudności projektowania takich budowli morskich są związane przede wszystkim z niedostatecznym jeszcze rozeznaniem obciążeń platform od ruchu falowego. W pracy przedstawiono sposób obliczania obciążeń falowaniem wiatrowym na nieruchomą platformę o rzucie eliptycznym. Sformułowano odpowiednie zagadnienie brzegowe dla funkcji potencjału ruchu; jego rozwiązanie dane jest jako kombinacje funkcji Mathieugo. W ramach liniowej teorii wiatrowego wyznaczono statystyczne i widmowe charakterystyki obciążeń. Te ostatnie okazały się mniejsze aniżeli w przypadku płaskiej fali regularnej; trójwymiarowość falowania wiatrowego prowadzi do zmniejszenia obciążeń.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

C. J. R. GARRETT, Wave forces on a circular dock, J. Fluid Mech., 46, part 1, 1971.

St. MASSEL, Falowanie wiatrowe na ograniczonych głębokościach; jego struktura i procesy współoddziaływania z budowlami hydrotechnicznymi. W zbiorze «Z problematyki budownictwa wodnego», PWN, 1973.

N. W. McLACHLAN, Theory and application of Mathieu functions, Oxford 1947.

C. C. MEI, J. L. BLACK, Scattering of surface waves by rectangular obstacles in waters of finite depth, J. Fluid. Mech., 38, part 3, 1969.

J. MILES, F. GILBERT, Scattering of gravity waves by a circular dock, J. Fluid Mech., 34, part 4, 1968.