Engineering Transactions, 22, 3, pp. 369-385, 1974

Hybrydowa Metoda Elementów Skończonych w Zastosowaniu do Obliczeń Drgań Urządzeń Okrętowych

E. Wittbrodt
Politechnika Gdańska
Poland

W pracy omówiono metodę pozwalającą na zastępowanie rzeczywistych konstrukcji modelem założonym zarówno ze sztywnych jak i odkształcalnych elementów skończonych. Ze względu na występowanie obydwu rodzajów elementów skończonych nazywano ją metodą hybrydową. Wyprowadzono równanie ruchu modelu obliczeniowego oraz zaproponowano stosowanie jego do obliczeń drgań urządzeń okrętowych sprężyście mocowanych do odkształcalnych platform. Metodę opracowano pod kątem zastosowania elektronicznej techniki obliczeniowej.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. GAWROŃSKI, J. KRUSZEWSKI, Analiza drgań wymuszonych złożonych układów liniowych metodą sztywnych elementów skończonych, Arch. Bud. Maszyn, 9, 4, 1972.

W. GAWROŃSKI, J. KRUSZEWSKI, Metoda sztywnych elementów skończonych w zastosowaniu do analizy drgań złożonych układów liniowych, Rozpr. Inż., 4, 1972.

J. KRUSZEWSKI, Metoda sztywnych elementów skończonych w zastosowaniu do obliczeń częstości drgań własnych ustrojów okrętowych, Mech. Teoret. Stos., 9, 4, 1971.

J. KRUSZEWSKI, Metoda sztywnych elementów skończonych w zastosowaniu do obliczeń drgań własnych złożonych układów liniowych, Zesz. Nauk. Polit. Gdańskiej, Mechanika, Nr 12, 1971.

J. KRUSZEWSKI, Zastosowanie metody sztywnych elementów skończonych do obliczeń drgań własnych platform «pływających» z urządzeniami okrętowymi, VII Polsko-Czechosłowacka Konferencja Dynamiki Maszyn, Zbiór referatów, 1, 1971.

J. KRUSZEWSKI, W. GAWROŃSKI, B. WITTBRODT, Metoda sztywnych elementów skończonych w obliczeniach konstrukcji okrętowych, Rozpr. Inż., 22, 3, 1974.

J. KRUSZEWSKI, J. STANKIEWICZ, Metoda «sit» w obliczeniach drgań nowoczesnych rozwiązań napędów okrętowych, Zbiór prac WSMW, Nr 25, Gdynia 1969.

J. SZMELTER, M. DACKO, S. DOBROCINSKI, M. WIECZOREK, Programy metody elementów skończonych, Arkady, Warszawa 1973.

O. C. ZIENKIEWICZ, Metoda elementów skończonych, Arkady, Warszawa 1972.