Engineering Transactions, 22, 3, pp. 387-410, 1974

Optymalne Kształtowanie Przekrycia Wiszącego o Jednokierunkowym Przebiegu Cięgien

S. Kempny
Politechnika Śląska w Gliwicach
Poland

W pracy wyznaczono kształt przekrycia wiszącego o jednokierunkowym przebiegu cięgien, obciążonego ciężarem własnym przekrycia z warunku na minimum objętości elementów nośnych. Dla przypadku przebiegu cięgien w pionowych płaszczyznach równo odległych, zawieszonych na dwóch przeciwległych łukach, przedstawiono przykłady szczegółowych rozwiązań w oparciu o opracowany program na EMC ODRA 1204.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

L. E. ELSGOLC, Rachunek wariacyjny [tłum. Z rosyjskiego], PWN, Warszawa 1960.

S. JENDO, Metoda kształtowania ustrojów cięgnowych osiowo-symetrycznych, Rozp. Inżyn., 17, 2, 249 - 267, 1969.

S. JENDO, Optimum design of method for suspended structures. Application of the minimum weight

criterion, Bull. Acad. Polon. Sci., Série Sci. Techn., 17, No 2, 1969.

S. JENDO, Optimum design prestressed two-surface hanging structures, Arch, Inzyn. Lad., 16, 4, 1970.

St. KEMPNY, Optymalizacja kształtu pewnych przestrzennych ustrojów cięgnowych, [praca doktorska], Gliwice 1972.

St. KEMPNY, Wyznaczanie kształtu powierzchniowego ustroju wiszącego o jednokierunkowym przebiegu cięgien, Arch. Inżyn. Lad., 19, 4, 1973.

[in Russian]

Cz. WOŹNIAK, Siatkowe dźwigary powierzchniowe, PWN, Warszawa 1970.