Engineering Transactions, 22, 3, pp. 337-358, 1974

Metoda Sztywnych Elementów Skończonych w Obliczeniach Konstrukcji Okrętowych

J. Kruszewski
Politechnika Gdańska
Poland

W. Gawroński
Politechnika Gdańska
Poland

E. Wittbrodt
Politechnika Gdańska
Poland

Metoda sztywnych elementów skończonych należy do typowych metod mechaniki komputerowej. Polega ona na podziale układu rzeczywistego na sztywne elementy połączone ze sobą liniowymi elementami sprężysto-tłumiącymi. W pracy dano podstawy teoretyczne metody oraz oceniono jej dokładność i pokazano przykłady zastosowania (drgania kadłuba statku, wałów napędowych i innych urządzeń okrętowych). Za jej pomocą oblicza się ruch swobodny i wymuszony konstrukcji. Wymuszenia mogą być zarówno siłowe i kinematyczne, okresowe, nieokresowe i stochastyczne.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

G. ANDERSON, K. NORRAND, A method for the calculation of veritical vibration with several nodes and some ather aspects of ship vibration, RINA, 1969.

W. DERSKI, S. ZIEMBA, Analiza modeli reologicznych, PWN, Warszawa 1966.

W. GAWROŃSKI, Drgania układów liniowych wymuszone kinematycznie, Arch. Bud. Masz., 4, 1973.

W. GAWROŃSKI, J. KRUSZEWSKI, Metoda sztywnych elementów skończonych w zastosowaniu do analizy drgań złożonych układów liniowych, Rozpr. Inz., 20, 4, 1972.

W. GAWROŃSKI, J. KRUSZEWSKI, Analiza drgań wymuszonych złożonych układów liniowych metoda sztywnych elementów skończonych, Arch. Bud. Masz., 4, 1972.

J. KRUSZEWSKI, Macierzowa metoda obliczania częstości skrętnych drgań własnych układów napędowych, Zbiór Prac WSMW, 12, 1965.

J. KRUSZEWSKI, Nowa metoda obliczeń drgań skrętnych okrętowych układów napędowych za pomocą elektronicznej maszyny cyfrowej, Bud. Okr., 8, 1964.

J. KRUSZEWSKI, Macierzowa metoda obliczania częstości skrętnych drgań własnych rozwidlonych układów napędowych, Zbiór Prac WSMW, 13, 1965.

J. KRUSZEWSKI, W. OJAK, Application of finite element method to calculations of ship structure vibrations, Eur. Shipbuilding, 3, 1969.

J. KRUSZEWSKI, Metoda sztywnych elementów skończonych w zastosowaniu do obliczeń częstości drgań własnych złożonych układów liniowych, Zesz. Nauk. Pol. Gdańskiej, Mechanika, 12, 1971.

J. KRUSZEWSKI, Metoda sztywnych elementów skończonych w zastosowaniu do obliczeń częstości drgań własnych ustrojów okrętowych, Mech. Teor. i Stos., 4, 1971.

J. KRUSZEWSKI, System obliczeń SFEM 72. Materiały sympozjum pt. Metody numeryczne w mechanice, Gdańsk 1972.

J. KRUSZEWSKI, W. GAWROŃSKI, E. WITTBRODT, Stiff finite elements method in the dynamics of the structures, Ref. II Seminar about FE Method in Plzen, Plzen 1973.

E. WITTBRODT, J. KRUSZEWSKI, Algorytm obliczeń drgań wymuszonych metodą sztywnych elementów skończonych, Arch. Inż. Lad., 3, 1974.