Engineering Transactions, 24, 4, pp. 787-795, 1976

Hydromagnetyczny Przepływ Cieczy Lepkiej w Szczelinie Między Powierzchniami Obrotowymi Nieruchomą i Drgającą Skrętnie

E. Walicki
Bydgoszcz
Poland

W pracy rozważa się hydromagnetyczny przeplyw lepkiej i przewodzącej cieczy w szczelinie między powierzchniami obrotowymi o pionowej osi symetrii, przy czym górna powierzchnia jest nieruchoma, a dolna wykonuje drgania skrętne. Dla rozwiązania zagadnienia użyto zlinearyzowanych równań ruchu cieczy dla osiowej symetrii przepływu w układzie krzywoliniowych ortogonalnych współrzędnych x, q, y związanych z dolna powierzchnia. W wyniku otrzymano formuły określające takie parametry przepływu, jak składowe prędkości ux, u0, uy oraz ciśnienie p.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

[in Russian]

[in Russian]

S. ROSENBLAT, Flow between torsionally oscillating disks, J. Fuid Mech., 8, 2, 1960.

S. DATTA, Hydromagnetic flow between torsionally oscillating discs, Bull. Acad. Polon. Sci., Série Sci. techn., 12, 11-12, 1965.

K. W. Mc ALISTER, W. RICE, Throughflows between rotating surfaces of revolution, having similarity solutions, J. Appl. Mech., Trans. ASME, Series E, 37, 4, 1970.

A. SZANIAWSKI, Przepływ cieczy nieściśliwej w szczelinie stożkowego łożyska ślizgowego, Prace IPPT, 15/1970.

R. C. CHANAUD, Observations of oscillatory radial flow between a fixed disk and a free disk, J. Acoust. Cos. Amer., 47, 5, 1970.

H. F. KORMAN, L. R. KOVAL, Energy dissipation in an oscilating spherical annulus filled with a viscous fluid, AIAA Journal, 9, 7, 1971. C. JACOBS, Transient motions produced by disks oscillating torsionally about a state of rigid rotation, Quart. J. Mech. and Appl. Math., 24, 2, 1971.

J. M. PIAU, Ecoulement radial non stationaire entre une paroi fixe of une paroi oscillante; stabilité des paliers. à dir, C.R. Acad. Sci., 273, 22, 1971.

ABDUL ALEEM KHAN MOHD, Hydromagnetic flow of an electrically conducting fluid due to unsteddy rotation of a porous disk over a fixed disk. Indian J. Pure and Appl. Math., 3, 4, 1972.

H.K. MOHANTY, Hydromagnetic boundary layer flow around an oscillating axisymmetric body, Appl. Sci. Res., 26, 3-4, 1972.

L. DEBNATH, On the growth of unsteady hydromagnetic multiple boundary layers, Meccanika 8, 3, 1974.

E. WALICKI, Przepływ cieczy lepkiej w szczelinie między wirującymi powierzchniami obrotowymi, Mech. Teoret. i Stos., 12, 1, 1974.

E. WALICKT, Przepływ cieczy lepkiej - o zmiennej lepkości- w szczelinie między wirującymi powierzchniami obrotowymi, Zeszyty naukowe AT-R w Bydgoszczy, Mechanika, 8, 1975.

E. WALICKI, Przepływ cieczy lepkiej między drgającymi skrętnie powierzchniami stożkowymi, Zeszyty naukowe AT-R W Bydgoszczy, Mechanika, 8, 1975.

E. WALICKI, Przepływ cieczy lepkiej w szczelinie między powierzchniami obrotowymi: nieruchoma i drgająca skrętnie, Mech. Teoret. i Stos., 13, 3, 1975.

E. WALICKI, Hydromagnetyczny przepływ cieczy lepkiej w szczelinie między wirującymi powierzchniami obrotowymi, Mech. Teoret. i Stos., 14, 3, 1976.