Engineering Transactions, 24, 4, pp. 859-865, 1976

O Funkcjach Naprężeń w Dwuwymiarowych Quasi-Statycznych Zagadnieniach Termosprężystych

K.H. Bojda
Gliwice
Poland

W pracy omówiono funkcje naprężeń dla płaskiego stanu odkształceń uwzględniając sprzężenie pola deformacji z polem temperatury. Składowe stanu naprężenia i temperaturę wyrażono przez cztery funkcje naprężeń. Omówiono również niektóre przypadki szczególne oraz wykazano, że w wielu zagadnieniach sprzężnych quasi-statycznych temperatura spełnia równanie dyfuzyjne.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. NOWACKI, Dynamiczne zagadnienia termosprężystości, PWN, Warszawa 1966.

W. NOWACKI, Termosprężystość, Ossolineum 1972.

W. NOWACKI, Zagadnienia termosprężystości, PWN, Warszawa 1960.

W. NOWACKI, Teoria sprężystości, PWN, Warszawa 1970.