ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Author Details

Zowczak, W., Instytut Mechanizacji Budownictwa, Warszawa, Poland