Engineering Transactions, 33, 3, pp. 409-416, 1985

Klasa Ścisłych Osiowo-Symetrycznych Rozwiązań Równań Stokesa

S. Tokarzewski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Osiowo-symetryczne równania Stokesa rozwiązano ściśle w obszarze nieskończonego cylindra w przypadku, gdy warunki brzegowe postawione na jego powierzchni są wyrażone za pomocą funkcji dostatecznie gładkich. Wyniki uzyskano w postaci sum nieskończonych szeregów funkcyjnych.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. L. HABERMAN, R. M. SAYRE, Motion of rigid and fluid spheres in stationary and moving liquids inside cylindrical tubes, David W. Taylor Model Basin Report No 1143, U.S. Navy Dept., 1958.

J. HAPPEL, H. BRENNER, Low Reynolds number hydrodynamic, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey, 1965.

H. LAMB, Hydrodynamics, Cambridge Univ. Press, 1932.

W. E. LANGLOIS, Slow viscous flow, Macmillan Comp. New York, 1964.

R. A. SAMPSON, On Stokes current function, Phil. Trans. Roy. Soc, A182, 449, 1891.

A. SZANIAWSKI, A. ZACHARA, Przepływ laminarny w kanale o zmiennym przekroju z ruchomymi i porowatymi ściankami, Mech. Teor. Stos., 16, 3, 1978.