Engineering Transactions, 31, 4, pp. 565-572, 1983

Dyskretny Opis Giętnych Drgań Prętów z Więzami Zależnymi od Częstości

J. Kolenda
Instytut Okrętowy, Gdańsk
Poland

Praca dotyczy obliczeń giętnych drgań dyskretnych modeli prętów z więzami zależnymi od częstości. Sprężyste, inercyjne i tłumiące własności więzów opisano funkcją zespoloną, reprezentującą dynamiczną sztywność więzów w dziedzinie częstości. Wykorzystanie tej funkcji przedstawiono dla układu o dwóch stopniach swobody. Rozpatrzono wymuszone i swobodne drgania tego układu.

Full Text: PDF

References

J. KOLENDA, Drgania giętne prętów z więzami zależnymi od częstości, Rozpr. Inżyn., 31, 3, 1983.

J. KOLENDA, Drgania maszyn elastycznie posadowionych na podkładkach o własnościach zależnych od częstości, Zesz. Nauk. Pol. Gdańskiej nr 365, Bud. Okręt., 39, 1983.

J. KOLENDA, Eigenschwingungen einer direkt auf einem liachgiebigen Fundament aufgestellten Maschine, Schiffbauforschung, 21, 2, 1982.

A STRZAŁKOWSKI, A. SLIŻYNSKI, Matematyczne metody opracowywania wyników pomiarów, PWN, Warszawa 1973.

Z. OSIŃSKI, Teoria drgań, PWN, Warszawa 1978.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland