Engineering Transactions, 32, 4, pp. 575-598, 1984

Analiza i Optymalizacja Układu Prętowego o Zmiennych Przekrojach w Warunkach Rezonansu Wewnętrznego

A. Foryś
Instytut Fizyki, Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

A. Gajewski
Instytut Fizyki, Politechnika Krakowska, Kraków
Poland

Tematem pracy jest optymalizacja parametryczna układu trzech prętów o zmiennych przekrojach, połączonych przegubowo. Układ pozostaje w warunkach rezonansu wewnętrznego. Analizowano wpływ współczynników kształtu prętów na amplitudy rezonansowe elementów układu. W opisie uwzględniono nieliniowe tłumienie, jak również sprzężenie elementów układu przy wewnętrzne siły podłużne, będące siłami poprzecznymi na końcach sąsiednich prętów. Analizowany rezonans wewnętrzny ma charakter autoparametryczny. Na podstawie uzyskanych rezultatów stwierdzono wyraźny wpływ parametrów kształtu na amplitudy rezonansowe. Dobierając odpowiednie wartości współczynników można uzyskać znaczne zmniejszanie wartości amplitud. Przy optymalnych wartościach tych współczynników rezonans o charakterze parametrycznym występuje również w mniejszym obszarze częstości. Przez zmianę współczynników kształtu rezonans autoparametryczny zostaje przesunięty w inne obszary częstości.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. FORYŚ, Drgania i stabilność dynamiczna wybranych układów prętowych, Praca doktorska, Polit. Krakowska, 1981.

A. FORYŚ, Vibrations and dynamical stability of some system of rods in nonlinear approach, Zagad. Drgań Nielin. [w druku].

A. TONDL, Some problems of rotor dynamics, Czech. Academy of Sciences, Praque 1965.

R. CIESIELSKI, E. MACIĄG, A. ZIĘBA, Badania dynamiczne hali podlegającej drganiom Wywołaną pracą maszyn o niskich obrotach, Mechanika, II, 1981.

В. В. Болотин, Динамическая устойчивость упругих систем, Изд. Теор. Лит., Мос­ква 1956.

В. С. Посrников, Виутреннее трение в металлах, Изд. ,,Металлургия", Москва 1969.