Engineering Transactions, 33, 3, pp. 323-332, 1985

Uwzględnienie Wpływu Starzenia w Badaniach Zmęczeniowych Tworzyw Sztucznych

M. Nowak
Politechnika Wrocławska, Wrocław
Poland

Przedstawiono koncepcję zastąpienia konwencjonalnych wykresów zmęczenia (σmax, log N) wykresem trójparametrowym (Zi, Si, ζ) pożyteczniejszym w projektowaniu części maszyn z kompozytów niszczonych zmęczeniowo. Istotę zagadnienia stanowi bezpośrednie uwzględnienie w badaniach i obliczeniach tworzyw sztucznych czasu starzenia (ekspozycji), jako ważnego parametru materiałowego.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

M. NOWAK, Analityczny opis starzenia poliamidu 6 niszczonego zmęczeniowa, Mech. Teoret. Stos. 19. 3, 435-454, 1981.

M. NOWAK, Prognozowanie zmian własności wytrzymałościowych tworzyw sztucznych wskutek starzenia, lnżyn. Materiałowa, 5, 1, 1-6, 1984.

K. ARCZEWSKl, Z. GORAJ, J. PIETRUCHA, Elementy modelowania w mechanice, Wydawnictwa Polit. Warsz., Warszawa 1983.

M. NOWAK, Obliczanie i badanie na wytrzymałość zmęczeniową konstrukcyjnych tworzyw sztucznych, Arch Budowy Maszyn, 30, 3-4, 187-201, 1983.

M. NOWAK, Wykresy kinetyki starzenia polirereftalanu etylenowego wzmocnionego włóknem szklanym, Arch. Nauki o Materiałach, 5, 4, 191-200, 1984.

M. NOWAK, Uber die gekurzte und beschleunigte Methode de Alterimgsversuche an Polymnid 6 unter dem Aspekt der Ermudungsfestigkeit, Plaste und Kautschuk, 28, 9, 524-527, 1981.

M. NOWAK, Doświadczalne podstawy badań zmęczeniowych tworzyw sztucznych na przykładzie poliamidów, Inżyn. Materiałowa, 5, 2, 48-57, 1984.