Engineering Transactions, 33, 3, pp. 255-267, 1985

Klasa Ścisłych, Dwuwymiarowych Rozwiązań Równań Stokesa w Nieskończonej Warstwie Płaskiej

S. Tokarzewski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Dwuwymiarowe równania Stokesa zostały rozwiązane ściśle w obszarze nieskończonej warstwy płaskiej w przypadku, gdy warunki brzegowe sformułowane na powierzchniach warstwy, są wyrażone za pomocą funkcji dostatecznie gładkich. Wyniki uzyskano w postaci sum nieskończonych szeregów funkcyjnych.
Full Text: PDF

References

J. HAPPEL, H. BRENNER, Low Reynolds number hydrodynamics, Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey 1965.

H. LAMB, Hydrodynamics, Cambridge Univ. Press, 1932.

W. E. LANGLOIS, Slow viscous flow, The Macmillan Company, New York 1964.

A. SZANIAWSKI, A ZACHARA, Przepływ laminarny w kanale o zmiennym przekroju z ruchomymi i porowatymi ściankami, Mech. Teor. Stos., 16, 3, 1978.
Copyright © 2014 by Institute of Fundamental Technological Research
Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland