ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Author Details

Miksa, M., Instytut Mechaniki Stosowanej, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Poland

  • Vol 36, No 4 (1988) - Articles
    Wpływ Małych Drgań Skrętnych Czopa na Nośność Łożyska Poprzecznego, Smarowanego Cieczą Nienewtonowską
    Abstract  PDF