ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Author Details

Basista, M., Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa, Poland

  • Vol 31, No 1 (1983) - Articles
    O Szacowaniu Nośności Granicznej Ośrodków Plastycznie Anizotropowych Metodą Statycznie Dopuszczalnych Pól Naprężeń
    Abstract  PDF