Engineering Transactions, 31, 1, pp. 35-51, 1983

O Szacowaniu Nośności Granicznej Ośrodków Plastycznie Anizotropowych Metodą Statycznie Dopuszczalnych Pól Naprężeń

M. Basista
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

Zastosowano twierdzenie statyczne teorii nośności granicznej do oceny obciążenia niszczącego w przypadku ośrodków plastycznie anizotropowych. Analiza dotyczy warunku plastyczności Hilla i płaskiego stanu odkształcenia. Przedstawiono wpływ anizotropii materiału na własności linii nieciągłości naprężeń oraz na zasady konstruowania układów statycznie dopuszczalnych pól naprężeń. Wskazano charakterystyczne cechy metody statycznej wynikające z anizotropii materiału. Podano przykłady oszacowania nośności granicznej równomiernie obciążonego klina, półprzestrzeni poddanej wciskaniu sztywnego stempla oraz pasma przecinanego przez dwa przeciwbieżne stemple.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

R. HILL, The mathematical theory of plasticity, Clarendon Press, Oxford 1956.

A. WINZER, G. F. CARRIER, The interaction of discontinuity surface in plastic fields of stress, J. Appl. Mech., 261-264, September 1948.

W. SZCZEPIŃSKI, Projektowanie elementów maszyn metodą nośności granicznej, PWN, Warszawa 1968.

W. F. CHEN, Limit analysis ani soil plasticity, Elsevier, Amsterdam 1975.

J. M. BEYNET, A. SAWCZUK, On statically admissible stress fields in anisotropic solids, I. Kisiel Anniversary Volume, Wrocław Technical University Press, 1981.

M. BASISTA, Dolna ocena nośności granicznej ośrodków plastycznie anizotropowych w płaskim stanie odkształcenia. Prace TPPT 2/81.

M. BASISTA, A. SAWCZUK, On lower bound estimations of the collapse load in anisotropic plasticity, Proc. Call. C.N.R.S. 319, Villard-de-Lans, 1981 [w druku].

J. P. BOEHLER, A. SAWCZUK, Equilibre limite des sols anisotropes, J. de Mec., 9, 5-33, 1970.

W. SZCZEPIŃSKI, Wstęp do analizy procesów obróbki plastycznej, PWN, Warszawa 1967.

R. IZBICKI, Z. MRÓZ, Metody nośności-granicznej w mechanice gruntów i skal, PWN, Warszawa 1967.