ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Author Details

Rup, K., Instytut Aparatury Przemysłowej i Energetyki, Kraków, Poland