ISSN:     0867-888X (Print)  
2450-8071 (Online)

Author Details

Pankiewicz, E., Politechnika Białostocka, Instytut Budownictwa Lądowego, Białystok, Poland