Engineering Transactions, 3, 2, pp. 181-253, 1955

Teoria Nośności Granicznej Płyt w Świetle Weryfikacji Doświadczalnej

W. Olszak

A. Sawczuk
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
Poland

No data.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

C. Bach i R. Baumann, Elastizität und Festigkeit, wyd. 9, Berlin 1924.

G. Brendel, Stahlbetonbar, Lipsk 1953.

Z. Brzoska, Nowa metoda realizacji prób statycznych, Technika Lotnicza 6 (1953).

Deutscher Ausschuss für Eisenbeton, zesz. 30, 56, 88.

L. S. Gilman, Inst. Bud. Przem. 3 (1938).

A. A. Gwozdiew, Rasczot niesuszczei sposobnosti konstrukcji po mietodu priedielnowo rawnowiesja, Moskwa 1949.

A. Ingersle v, Ingeniören, 1921.

K. W. Johansen, Mémoires MSMKI, 1932.

K. W. Johansen, Mémoires MSMKI, 1936.

K. W. Johansen, Brudlinieteorier, Kopenhaga 1943.

K. W. Johansen, Pladeformler, wyd. 2, 1949.

D. Niepostyn, Nośność graniczna prostokątnych płyt ortotropowych obciążonych w sposób ciągły. Zagadnienie zbrojenia ekonomicznego, Zesz. Nauk. Polit. Warsz. (w druku).

D. Niepostyn, Nośność graniczna niejednorodnych płyt prostokątnych, Rozpr. Inz. (w druku).

D. Niepostyn, Spiralne i eliptyczne linie załomu płyt obciążonych sita skupioną (w przygotowaniu).

W. Olszak, Plastostatyka ustrojów nośnych, Inz. i Budown. (1953).

W. Olszak, Teoria nośności granicznej płyt ortotropowych, Budown. Przem. 7-8 (1953).

W. Olszak, Zagadnienie ortotropii w teorii nośności granicznej plyt, Arch. Mech. Stos. 3 (1953).

W. Olszak, Potencjał plastyczności w teorii ciał niejednorodnych (w przygotowaniu).

W. Olszak, Prestressing, Appl. Mech. Rev. 1 (1955).

W. Olszak, Az ortotrop lemezek hutárteher elmeletének nehany kerdeseröl, Weg. Akad. Nauk, Budapeszt 1953.

W. Olszak, Uj gondolatok az epitömernoki gyakolatban, Magyar Tudomanyos Akademia, t. 4, 1-2.

W. Olszak, Z zagadnień podstawowych teorii stanów granicznych w ortotropowych ustrojach płytowych (plastyczne wyozerpanie nosnosci), Rozpr. Inz. VI

(1954).

W. Olszak, Twierdzenie o największym oporze plastycznym i jego zastosowania (w przygotowaniu).

W. Olszak, O podstawach teorii ciał elasto-plastycznych niejednorodnych I, Arch. Mech. Stos. 3 (1954).

W. Olszak, O podstawach teorii ciał elasto-plastycznych niejednorodnych, cz. II, Arch. Mech. Stos. 4 (1954).

W. Olszak, S. Kajfasz i J. Pietrzykowski, O nowej metodzie badan wytrzymałości materiałów kruchych na rozciąganie (Teoria tarczy kołowej 20 zastosowaniu do badań laboratoryjnych), Inz. i Budown. 9 (1954).

A. K. Rzanicyn, Rasczot sooruzenij s uczotom plasticzeskich swojstw matierialow, Moskwa 1949.

K. W. Sachnowski, Zelezobietonnyje konstrukcji, Moskwa 1951.

A. Sawczuk, Transformacja liniowa w zastosowaniu do teorii nośności granicznej płyt, Zesz. Nauk. Polit. Warsz., Budownictwo 3 (1955).

A. Sawczuk, Zagadnienia nośności granicznej elementów rozciąganych i zginanych, Rozpr. Inz. 2 (1955).

A. Sawczuk, Zagadnienia nośności granicznej płyt w kształcie wieloboków (w przygotowaniu).

W. W. Sokołowski, Tieorja plasticznosti, Moskwa 1950.