Engineering Transactions, 4, 4, pp. 507-513 / 515-521, 1956

Rozciąganie Silami Skupionymi Tarczy Nieograniczonej z Otworem Kołowym / Rozciąganie Silami Skupionymi Tarczy Nieograniczonej z Ośrodkiem Sztywnym Zarysu Kołowego

F. Szelągowski

The stresses Ro, R, and 09 at any point of an infinite plate having a circular hole of radius R and subjected to tension by two concentrated forces P acting at the distances a from the centre of the hole are determined by Eqs. (11), (12) and (13), respectively. The equations under consideration are valid only for values of a contained in the interval R<a< ∞.
The value of the stress θθ for r = R and θ = 90° in the infinite plate is, in the case of the forces P acting at the periphery of the hole, almost 4 times as high as the corresponding value in the case of a plate
without a hole.

/

The stresses Rθ, R, and θθ at any point of an infinite plate having a rigid circular inclusion of radius R and subjected to tension by two concentrated forces P acting at the distances a from the centre of the inclusion are expressed by Eqs. (11), (12) and (13), respectively. The value of the stress R, for r = R and θ = 0 of the infinite plate is, for relatively small values of d/R, almost 1,6 times as high as the corresponding value in the case of a homogeneous plate (i. e. without inclusion).

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

F. Szelagowski, Rozciąganie sitami skupionymi tarczy nieograniczonej z ośrodkiem sztywnym zarysu kolowego, Rozpr. Inzyn. 4 (1956).

G. W. Kołosow, Primienienje kompleksnoj pieriemiennoi k tieorji uprugosti, Moskwa 1935.

/

F. Szelągowski, Działanie siły skupionej na tarcze nieograniczoną za pośrednictwem pręta sztywnego o przekroju kołowym, Arch. Mech. Stos. 1951.

F. Szelągowski, Zagadnienie płaskie teorii sprężystości w funkcjach zmiennych zespolonych, 'Arch. Mech. Stos. 1951.

G. W. Kołosow, Primienienje kompleksnoj pieriemiennoj k ticorji uprugosti, Moskwa 1935.