Engineering Transactions, 7, 4, pp. 553-555, 1959

Działanie Momentu Skupionego na Tarcze Kształtu Półpłaszczyzny

F. Szelągowski

Equations are derived for the determination of stresses any point of a semi-infinite stresses Xy, Xx, Y, at plate subjected to the action of a concentrated moment.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

G. W. Kolosov, Application of the Complex Variable to the Theory of Elasticity (in Russian), Moskwa 1935.

F. Szelągowski, Tarcza wyznaczona półpłaszczyzna pod wpływem działania obciążenia wewnętrznego, Rozpr. Inzyn., 1959.