Engineering Transactions, 16, 3, pp. 299-312, 1968

Metoda kolejnych przybliżeń wyznaczania kształtu belek sprężonych na podstawie hipotezy A. Caquot

J. Jaworski
Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych Instytutu Podstawowych Problemów Techniki
Poland

W. Marks
Zakład Mechaniki Ośrodków Ciągłych Instytutu Podstawowych Problemów Techniki
Poland

This is a description of an efficient method for determining the form of the cross-section of a prestressed beams from the equality condition of maximum reduced stress due by n states of load. It consists in determining by iteration the thickness of flanges and webs at any number of points. The paper includes an example of determination of the form of the cross-section of a three-span railway bridge. Numerical computation has been carried out by means of the Elliott 803-B computer.
Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

J. COURBON, Course de resistance des materiaux, Dunod, Paris 1955.

W. MARKS, Kształtowanie belek z betonu sprężonego z warunku wyrównywania wytężeń według hipotezy A. Caquot, Arch. Inż. Lądowej, 3, 14 (1968).

W. MARKS, Wyznaczanie miarodajnych stanów obciążenia w kształtowaniu przęseł mostów belkowych, Arch. Inż. Lądowej, 4, 14 (1968).