Engineering Transactions, 18, 2, pp. 206–214, 1970

Macierzowa Analiza Statyczna Płaskich Rusztów Kołowych

G. Rakowski
Politechnika Warszawska, Warszawa
Poland

Application of the method of transfer matrix is described for the static analysis of a grid arbitrarily supported on its ends and elastically in intermediate nodes, arbitrarily loaded. The basics matrices essential for making calculations have been constructed.
Simple, systemized calculations can be readily performed by means of computers.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Z. KĄCZKOWSKI, M. ŻYBURTOWICZ (jr), Rozwiązywanie rusztów płaskich o prętach zakrzywionych, Arch. Inżyn. Lądow., 3, 8 (1962), 283.

G. RAKOWSKI, Zastosowanie macierzy przeniesienia do analizy statycznej luków kołowych, Arch. Inżyn. Lądow., 2, 13 (1967), 225-236.

G. RAKOWSKI, R. SOLECKI, Pręty zakrzywione. Obliczenia statyczne, Arkady, Warszawa 1965.

CH. PETERSEN, Das Verfahren der Ubertragungsmatrizen fur gekrummte Trager, Der Bauingenieur, 3, 41 (1966) 98-102,