Engineering Transactions, 20, 4, pp. 515–528, 1972

Dynamika Przekładki Hipoidalnej do Napędu Pojazdów Szynowych

E. Kamiński
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

W. Nadolski
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

In the paper is analyzed the mechanical model of a hypoidal gear with continuously distributed parameters. On the basis of a discrete model are determined the dynamic reactions acting between the teeth under the following assumptions:
1)    no impact occurs between the teeth;
2)    deformation of the shafts and their supports do not influence the deformation of the teeth.
The free torsional vibration frequencies of the system are determined from the model characterized by continuously distributed parameters.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

Strength of Beve! and hypoid gears, Gleason, Rochester, N. Y. 1965.

W. NADOLSKI, Quasi-punktowe zazębienia się kół hipoidalnych typu Formate'a, I Konf. Nauk. Techn. nt. «Ciągniki gąsienicowe w rolnictwie», cz. II, Koło SIMP przy ZM Gorzów, 1967.

M. BOSCH, Das dynamische Verhalten von Stirnradgetrieben u,tter besonderer Beriicksichtiguttg der Verzahnungsgetaugkeit, Teil l, lnd-Anz., 87, 102, 1965.

W. NADOLSKI, Siły dynamiczne występujące między zębami kół przekładni jednostopniowej o osiach równoległych, Rozpr. Inżyn. 19, 3, 1971.