Engineering Transactions, 20, 1, pp. 103–114, 1972

Doświadczalne Studium Kinematyki Ośrodka Sypkiego dla Pewnych Problemów Brzegowych

W. Szczepiński
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

H. Winek
Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Warszawa
Poland

The aim of the paper is the experimental verification of various flow rules for granular media.
The verification is performed in the case of several particular deformation processes under the plane strain conditions in which relatively simple theoretical velocity fields can be constructed following from various concepts of relations between the stresses and the strain rates. Dry sand has been used as the medium as also a model consisting oftiny glass rods ofvarious diameters. The results reveal a good agreement (for loose media) with the theoretical solutions obtained with the use of flow rule (1.2) assuming the medium to be incompressible and isotropic. The characteristics networks for stresses and velocities are different in that case. In the case of compacted sand the agreement of results is not so good.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. DRESCHER, K. KWASZCZYŃSKA i Z. MRÓZ, Statics and kinematics of the granular medium in the case of wedge indentation, Arch. Mech. Stos., 19, 1, 99-113, 1967.

A. DRESCHER, A. BUJAK, Kinematyka ośrodka sypkiego na przykładzie wciskania płaskiego stempla, Rozpr. Inżyn., 14, 2, 313-325, 1966.

A. J. M. SPENCER, A theory of the kinematics of ideal soils under plane strain conditions, J. Mech. Phys. Solids, 12, 337-351, 1964.

D. C. DRUCKER, W. PRAGER, Soil mechanics and plastic analysis or limit design, Quart. Appl. Math., 10, 157-165, 1952.

W. SYLWESTROWICZ, Experimental investigation o/the behaviour of soil! under a punch or footing, J. Mech. Phys. Sol., 1, 258-264, 1953.

E. SPENCER, The movement of soil! beneath model fundations, Civil Eng. Publ. Works, Rew. June-July, 1964.

W. BOJANOWSKI, T. JESKE, Powierzchnia poślizgu i charakterystyki plastycznego pola naprężenia, Arch. Inż. Lądowej, 9, 3, 247-262, 1963.

P. STUTZ, Ecoulement plastique d'urt materiau de Coulomb a dilatation non standardisee. Appliw cation au probleme de poinron, Compte Rendus Acad. Sci., 259, 1964.

W. W. SOKOŁOWSKI, Statyka ośrodków sypkich (polskie tłumaczenie), PWN, 1967.

W. SZCZEPIŃSKI, Wstęp do analizy procesów obróbki plastycznej, PWN, 1967.

R. T. SHIELD, Mixed boundary value problems in soil mechanics, Quart. Appl. Math., 11, 61-75, 1953.

W. BOJANOWSKI, B. ROSSIŃSKI, Wpływ współczynnika tarcia gruntu sypkiego o ściankę oporową na kształt powierzchni poślizgu przy odporze gruntu, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Nr. 90, Budownictwo, z. 2, 1967.