Engineering Transactions, 22, 2, pp. 181-211, 1974

The Principle of Virtual Work and the Constitutive Equations in Generalized Theories of Elasticity

M. Plavšić
Belgrade
Serbia

J. Jarić
Belgrade
Serbia

W pracy rozpatruje się model materiału sprężystego z mikrostruktura jako uogólniony ośrodek Cosseratów. Sformułowanie i zastosowanie zasady prac wirtualnych pozwala uzyskać równania ruchu 7 nieliniowe równania konstytutywne, które linearyzują się w przypadku materiałów izotropowych. Przeanalizowano warunki i metody otrzymania teorii mikropolarnej, dipolarnej i polarnej jako przypadków szczególnych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

A. C. ERINGEN and E. S. SUHUBI, Int. J. Eng. Sci., 2, 189 ¬¬– 203, 1964.

E. S. SUHUBI and A. C. ERINGEN, Int, J. Eng. Sci., 2, 389 ¬– 404, 1964.

R. TOUPIN, Arch. Rat. Mech. Anal., 11, 385 ¬– 414, 1962.

R. D. MINDLIN and H. F. TIERSTEN, Ar. Rat. Mech. Anal., 11, 415 – 448, 1962.

A. C. ERINGEN, J. Math. Mech., 15, 909 – 924, 1966.

A. C. ERINGEN, J. Math. Mech., 16, 1, 1966.

A. C. ERINGEN, Proc. 9th Midv. Mech. Con., Madison, Wisconsin 1965.

E. L. ABRO and E. V. KUVSHINSKII, Fiz. Tv. Tela, 2, 1399 – 1409, 1960.

B. V. KUVSHINSKII and E. L. AERO, Fiz, Tv. Tela, 5, 2591 – 2598, 1963.

C. B. KAFADAR and A. C. ERINGEN, Int. J. Eng. Sci., 9, 271 – 305, 1971.

A. E. GREEN and R. S. RIVLIN, Arch. Rat. Mech. Anal., 16, 325 –353, 1964.

R. STOJANOVIC, Mech. of Polar Continua, CISM, Udine 1969. C. TRUESDELL and R. TOUPIN, The classical field theories, Handb. der Phys. (ed. S. Flügge), Bd III/1, Berlin-Göttingen-Heidelberg, 1960.

J. L. BLEUSTEIN and A. E. GREEN, Int. J. Eng. Sci., 5, 323 – 340, 1967.