Engineering Transactions, 22, 1, pp. 89-100, 1974

Optymalny Rozkład Materiałów w Rusztach Biegunowych

J. Gierliński
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Poland

The papers deals with the problem of optimization of polar gridworks from the point of view of their minimum deformability under prescribed Ioads. The considerations concern systems constructed of dense, regular rod lattices formed by two families of rods. Optimization parameters are the functions which describe the distribution of structural materials. The optimization condition is written in a polar coordinate system, rotational symmetry of the problem being taken into account. An example of solution concerns an annular gridwork constructed of sandwich beams.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

W. DZIENISZEWSKI, Optimum distribution of materials in the fibrous bodies, Bul. A.P.S., 8, 1970 Warszawa.

W. DZIENISZEWSKI, Optimization of lattice rod structures, Arch. Mech. Stos., 2, 1971.

W. DZIENISZEWSKI, Optimization of elastic lattice structures designed on a prescribed surface, Arch. Mech. Stos., 5, 1971.

J. GIERLIŃSKI, O warunkach koniecznych i dostatecznych optymalizacji sprężystych płyt siatkowych na minimum odkształcalności, Rozpr. Inżyn., 4, 1973.

W. GUTKOWSKI, J. BAUER, On the analysis of polar lattice plates, I.J.M.S., 12, 1970, London.

S. KONIECZNY, O zastosowaniu teorii ośrodków włóknistych do obliczania rusztów pierścienio­wych, Arch. Inżyn. Lądow., 1, 1967.

M. KWIECIŃSKI, M. KLEIDER, Limit load of polar grids treated as plane fibrous bodies, Arch. Inżyn. Lądow., 2, 1971.

W. WIERZBICKI, Mechanika budowli, PWN, Warszawa 1961.

Cz. WOŹNIAK, Theory of fibrous media, Arch. Mech. Stos., 5, 6, 1965.

Cz. WOŹNIAK, Modele ciągle gęstych siatek prętowych, Arch. Inżyn. Lądow., 2, 1965.

Cz. WOŹNIAK, Siatkowe dźwigary powierzchniowe, PWN, Warszawa 1970.