Engineering Transactions, 22, 1, pp. 21-42, 1974

Zginanie i Drgania Rusztów Kratowych

R. Świtka
Politechnika Poznańska
Poland

Three types of grids forming regular, rectangular lattices are discussed in the paper; the grids consist of trusses with parallel chords and regular lattices. The grid is described by partial! Difference equations (bending) and by difference-differential equations (vibration). For gridworks which are simply supported along the edges, the solutions have the form of double Fourier series. The solution is given for each type of gridwork and gives its deflection for various load types and the corresponding formulae for free vibration frequencies. Forced vibration, harmonic in particular, is also discussed. A numerical example is given.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

D. L. DEAN, S. TAUBER, Solutions for one-dimensional structural lattices, J. Eng. Mech. Div. Proc. ASCE, 85, 4, 1959.

G. GEIZENDORFER, L. LEGATSKI, Unistruts space-frame system, The University of Michigan Press, 1955.

A. GOMULIŃSKI, M. WITKOWSKI, Obliczanie struktur kratowych, XVI Konferencja Naukowa KI PAN i KN PZITB, Krynica 1970.

[in Russian]

W. GUTKOWSKI, Geometria różnicowa powierzchniowej siatki punktów, Mech. Teoret. i Stos., 3, 2, 1965.

W. GUTKOWSKI, Powierzchniowe konstrukcje prętowe, Mech. Teoret. i Stos., 3, 3, 1965.

W. GUTKOWSKI, Płyty kratowe z elementów powtarzalnych, Rozpr. Inżyn., 13, 1, 1965.

W. GUTKOWSKI, Przestrzenny ruszt kratowy, X Konfer. Nauk. KN PZITB i KIL PAN, Streszczenia referatów, Krynica 1964.

P. JASTRZĘBSKI, R. SOLECKI, J. SZYMKIEWICZ, Kratownice – bliczenia statyczne, Arkady, Warszawa 1970.

Z. S. MAKOWSKI, Raumliche Tragwerke aus Stahl, Dlisseldorf 1963.

R. ŚWITKA, Zginanie i drgania harmoniczne pewnego typu rusztu kratowego, Czasopismo­Techniczne, z. 6-M, 1972.

R. ŚWITKA, Metoda równań różnicowych w zagadnieniach zginania i drgań kratownic regularnych,. Inżynieria i Budownictwo, 9, 1972.