Engineering Transactions, 23, 1, pp. 31-44, 1975

Określenie Geometrycznie Zmiennych Kształtów Konstrukcji Siatek Stożkowo Kulistych

Z. Alabrudziński
Politechnika Świętokrzyska
Poland

H. Frąckiewicz
Politechnika Świętokrzyska
Poland

W pracy rozważono problem geometrycznej zmienności zamkniętych siatkowych powłok stożkowo-i walcowo-kulistych. Opierając się na kryterium statycznym geometrycznej zmienności zamkniętych konstrukcji siatkowych, określono związki między parametrami geometrycznymi badanych powłok w przypadku ich geometrycznie zmiennych kształtów. Prace zilustrowano wykresami przedstawiającymi wpływ poszczególnych parametrów geometrycznych na geometrycznie zmienny kształt konstrukcji. Dla powłoki stożkowo-kulistej podano także związki przybliżone między geometrycznie zmiennymi parametrami konstrukcji oraz podano zakres ich stosowalności.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

H. FRACKIEWICZ, Mechanika ośrodków, siatkowych, PWN, Warszawa 1970.

H. FRACKIEWICZ, Kinematic criteria of geometric non-rigidity of discrete lattices, Bull. Acad. Polon. Sci., Série Sci. Techn., 17, 5, 1969.

H. FRACKIEWICZ, Teoria powłok siatkowych [w przygotowaniu do druku].

H. FRACKIEWICZ, A. LEGAT, O osobliwości pewnych, niegładkich konstrukcji powierzchniowych. (I). Rozpr. Inż., 15, 2,. 1967.

H. FRACKIEWICZ, A. LEGAT, O osobliwości pewnych niegładkich konstrukcji powierzchniowych. (II). Rozpr. Inż. 16, 1, 1968.

H. FRACKIEWICZ, J. LEWINSKI, Geometrical variability of regular multisegmental struktures. Part I., Arch. Inżyn., 14, 4, 1968.

H. FRACKIEWICZ, J. LEWIŃSKI, Geometrical variability of regular multisegmental surface struktures. Part II., Arch. Inżyn., 16, 1, 1970.