Engineering Transactions, 24, 3, pp. 499-517, 1976

Numeryczna Analiza Zginania Złożonej Płyty o Zmiennej Sztywności

E. Walicki
Bydgoszcz
Poland

A. Topoliński
Bydgoszcz
Poland

W pracy przedstawiono numeryczną analizę zginania płyty o zmiennej sztywności złożonej z elementów prostokątnych. Do rozważań numerycznych użyto prostych schematów różnicowych.

Otrzymane równania różnicowe rozwiązano przy użyciu metody iteracyjnej. Rozważono płyty o brzegach swobodnie podpartych, utwierdzonych oraz płyty o mieszanych warunkach brzegowych. Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci wykresów ugięć płyty i wykresów momentów.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

S. TIMOSHENKO, J. N. GOODIER, Teoria sprężystości, Arkady, Warszawa 1962.

S. TIMOSHENKO, S. WOINOWSKY-KRIEGER, Teoria płyt i powłok, Arkady, Warszawa 1963.

Z. KACZKOWSKI, Płyty. Obliczenia statyczne, Arkady, Warszawa 1968.

A. THOM, C.J. APELT, G. F.J. TEMPLE, Field computations in engineering and physics, Van Nostrand Inc., New York, 1961.

[in Russian]

A.F. SMIRNOW, A.W. ALEKSANDROW, N. N. SZAPOSZNIKOW, B.J. LASZCZENIAKOW, Obliczenie konstrukcji za pomocą maszyn cyfrowych, Arkady, Warszawa 1970.

L. PRÁSEK, Berechnung der Spannungen in rotierenden Schieben beim Kreichen, ABM, 2, 1969.

L. PRÁSEK, Die Berechnung von biegespannungen in den rotierenden Schieben, ABM, 1, 1972.

J. STUPNICKI, W. SZYSZKOWSKI, Analiza wytrzymałościowa płyty kwadratowej z otworami podpartej w narożach, ABM, 2, 1972.

G. JEMIELITA, Zginanie płyty kwadratowej z centrycznie położonym otworem kwadratowym, Mech. Teor. i Stos., 2, 1974.