Engineering Transactions, 24, 2, pp. 405-432, 1976

Duże Ciągnięcia Konstrukcji Obciążonych Dynamicznie Przegląd Krytyczny Stosowanych Metod

T. Wierzbicki
Instytut Podstawowych Problemów Techniki
Poland

Praca stanowi próbę klasyfikacji oraz krytycznej oceny dostępnych w literaturze opracowań na temat dużych ugięć plastycznych i lepkoplastycznych konstrukcji poddanych obciążeniom dynamicznym. Omówiono cztery najbardziej rozpowszechnione metody przybliżonego rozwiązywania zagadnień początkowo-brzegowych. Przeprowadzono dyskusje założeń aproksymacyjnych Z punktu widzenia dokładności i efektywności metod. Rozważania zilustrowano przykładami dla prostych konstrukcji belkowych, płytowych i powłokowych.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

E. T. ONAT, R. M. HAYTHORNTHWAITE, The load carrying capacity of circular plates at large deflection, J. Appl. Mech., 23, 1, 49-55, 1956.

M. K. DUSZEK. Plastic analysis of cylindrical shells subjected to large deflections, Arch. Mech., 18, 5, 599-614, 1966.

M. K. DUSZEK, Równania dużych ugięć powłok plastycznych, Prace IPPT 13/1971.

M. K. DUSZEK, A. SAWCZUK, O związkach podstawowych teorii powłok plastycznych, Rozpr. Inżyn., 18, 4, 715-731, 1970.

M. K. DUSZEK, Plastic analysis of shallow spherical shells at moderately large deflections, Proc. IUTAM Symposium Theory of Thin Shells, Copenhagen 1967, 474-388, Springer, 1969.

N. JONES, Consistent equations for the large deflections of structures, Bull. Mech. Engng. Educ., 10, 9, 20, 1971.

N. JONES, A theoretical study of the dynamic plastic behaviour of beams and plates with finite-deflections.

P. S. SYMONDS, T. I. MENTEL, Impulsive loading of plastic beams with axial constraints, J. Mech. Phys. Solids, 6, 186-202, 1958.

N. JONRS, The influence of strain-hardening and strain rate sensitivity on the permament deformaation of impulsively loaded rigid-plastic beams, Int. J. Mech. Sci., 9, 12, 777-796, 1967.

N. JONES, Finite deflections of rigid-viscoplastic strain-hardening annular plate loaded impulsively; J. Appl. Mech., 35, 349, 1968.

N. JONES, Finite deflections of simply supported rigid-plastic annular plate loaded dynamically, Int. J. Solids Structures, 4, 593, 1968.

N. JONES, The influence of large deflections on the behaviour of rigid-plastic cylindrical shells loaded impulsively, J. Appl. Mech., 37, 416, 1970.

J. B. MARTIN, Impulsive loading theorems for rigid-plastic continua, Proc. ASCE, J. Eng. Mech. Div., 90, 27-42, 1964.

W. J. MORALES, G. E. NEVILL, Lower bound on deformations of dynamically loaded rigid-plastic continua, AIAA Journal, 8, 2043-2046, 1970.

M. K. DUSZEK, On minimum principles in finite plasticity, Bull. Acad. Polon. Sci., Série Sci. Techn., 21, 89, 1973.

N. JONES, The dynamic plastic behaviour of fully clamped rectangular plates, Int. J. Solids. Structures, 6, 1499, 1970.

R. M. WALTERS, N. JONES, An approximate theoretical study of the dynamic plastic behaviour of shells, M.I.T. Dept. Ocean Eng., Report 71-12, August 1971.

T. WIERZBICKI, A method of approximation in the large deflection analysis of impulsively loaded rigid-plastic structures, Acta Technica, 3-4, 68, 403-413, 1970.

A. L. FLORENCE, Circular plate under Q uniformly distributed impulse, Int. J. Solids Structures, 2, 37-47, 1966.

J. M. KELLY, T. WIERZBICKI, Finite deflection of a circular viscoplastic plate subjected to projectile impact, Int. J. Solids Structures, 4, 1081-1092, 1968.

S. KALISZKY, Large deformations of rigid-viesoplastic structures under impulsive and pressure loading, J. Strud. Mech., 1, 3, 295-317, 1973.

T. WIERZBICKI, A.I. FLORECNE, A theoretical and experimental investigation of impulsively loaded

clamped circular viscoplastic plates, Int. J. Solids Structures, 6, 553-568, 1970.

T. WIERZBICKI, Large defections of strain rate sensitive plate loaded impulsively, Arch. Mech., 21, 1, 67-79, 1969.

T. WIERZBICKI, Nieopublikowany list autora do J. B. Martina.

J. B. MARTIN, Displacement bounds for dynamically loaded elastic structures, J. Mech. Eng. Sc., 10, 3, 213-218, 1968.

J. B. MARTIN, Extended displacement bound theorems for work hardening continua subjected to impulsive loading, Int. J. Solids Structures, 2, 9-26, 1966.

A. R. S. PONTER, J. B. MARTIN, Some extremal properties and energy theorems for inelastic

materials and their relations to the deformation theory of plasticity, University Leicester, Eng. Dept., Report 70-19, July 1970.

J. B. MARTIN, A. R. S. PONTER, Bounds on large deformations of impulsively loaded elastic-plastic structures, University Leicester, Eng. Dept., Report 70-22, August 1970.

T. WIERZBICKI, Bounds on large dynamic deformations of structures, J. Eng. Mech. Div. Proc. ASCE, 96, 267-276, 1970.

L. H. N. LEE, CHI-MOU NI, A minimum principle in dynamics of elastic-plastic continua at finite deformation, Arch. Mech., 25, 3, 457-468, 1973.

M. TAYA, T. MURA, Dynamic plastic behaviour of structures under impact loading investigated by the extended Hamilton principle, Int. J. Solids Structures, 10, 197-209, 1974.