Engineering Transactions, 24, 1, pp. 119-133, 1976

Niektóre Przypadki Nośności Granicznej Rozciąganych Prętów Zwitych

A. Dudek
Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Kraków
Poland

M. Życzkowski
Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Kraków

W niniejszej pracy, stanowiącej kontynuację pracy [3], zajęto się rozwiązaniem zagadnienia plastycznego rozciągania prętów zwitych, wykonanych z materiału idealnie plastycznego. Skorzystano z warunku plastyczności Hubera-Misesa-Hencky’ego i teorii plastyczności Hencky’ego-Illiuszyna (lub Levy’ego-Misesa). Problem został rozwiązany za pomocą metody małego parametru w krzywoliniowym, ukośnokątnym układzie odniesienia x, h, z przy czym naprężenia i odkształcenia rozpatrywano w lokalnie ortogonalnym układzie współrzędnych x, h, z. Za mały parametr przyjęto jednostkowy kąt zwicia pręta J0. Prace zilustrowano przykładami plastycznego rozciągania pręta zwitego o przekroju eliptycznym oraz pręta zwitego o przekroju kołowym z małym wcięciem kołowym. Wyprowadzono przybliżone wzory określające nośność graniczną przy rozciąganiu rozważanych prętów.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

M. T. HUBER, Teoria sprężystości, cz. I, PWN, Warszawa 1954.

S. TIMOSHENKO, J. N. GOODIER, Teoria sprężystości, Arkady, Warszawa 1962.

M. ŻYCZKOWSKI, M. GALOS, Plastic torsion and tension of naturally uniformly twisted bars, Archiwum Mechaniki Stosowanej, 24, 5-6, 1039-1055, 1972.