Engineering Transactions, 24, 1, pp. 71-91, 1976

Elastooptyczne Badania Trójwymiarowego Stanu Naprężenia na Modelach z Perforowaną Warstwą Czułą Optycznie

B. Michalski

Praca zawiera opis nowej elastooptycznej metody wyznaczania wartości i kierunków głównych naprężeń w płaszczyźnie symetrii modeli trójwymiarowych na podstawie obrazu samych izochrom. Proponowana metoda stanowi rozwinięcie znanej metody warstwy optycznie czułej i polega na wklejeniu w miejscu rozpatrywanego przekroju modelu, wykonanego z materiału nieczułego optycznie, warstwy z małymi cylindrycznymi pustkami, wykonanej z materiału o podobnych cechach mechanicznych lecz dużej czułości optycznej. Kierunki i wartości naprężeń głównych w rozpatrywanych punktach wyznacza się na podstawie lokalnych zakłóceń przebiegu izochrom w otoczeniu pustek pomiarowych. Praca zawiera opis techniki pomiarowej i interpretacji wyników badań.

Full Text: PDF
Copyright © Polish Academy of Sciences & Institute of Fundamental Technological Research (IPPT PAN).

References

F. THAMM, Problemy techniki przestrzennych badań elastooptycznych, Księga Zjazdowa Konferencii Doświadczalnej Analizy Napreżeń, Jablonna 1972.

R. S. DOROSZKIEWICZ, J. LIETZ, B. MICHALSKI, Metoda warstwy elastooptycznej w zastosowaniu do modelowego badania przestrzennych zagadnień kontaktowych, Rozprawy Inżynierskie, 15, 3, 457-468, 1967.

G. KIRSCH, Theorie der Elastizität and die Bedürfnisse der Festigkeitslehre, VDI, XLII, 29, 799, 1898.

G. N. SAWIN, Spannungserhöhung am Rande von Löchern, VDE Verlag, Berlin, 1956.

R. C. HOWLAND, Spannungen in einer Platte mit einer unendlichen von Löchern, Proc. Soc. London, Ser. A, CXLVII, 471-491, 1935.

A. ROBERTS, L. HAWKES, F. T. WILLIAMS, K. R. DHIR, A laboratory study of the photoelastic stressmeters, Int. J. Rock Mech. Mining Sci., Pergamon Press, No. 1, 441-458, 1964.

R. S. DOROSZKIEWICZ, Elastooptyka stan i rozwój polaryzacyjno-optycznej metody doświadczalnej analizy napreżeń, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1974.

E. N. FILIMONOWA, Opredelenie napriazenii w osesimetricznoj zadaczi na obemnych modelach iz opticzeski nieczuwstwitelnogo materiala s opticzeski czuwstwitelnymi wklejkami, Trudy VII Wsiesojuznoj Konferencji po Polarizacjonno Opticzeskomu Metodu Issledowanija Naprjazenii, Tallin 1971.

E. STERNBERG, F. ROSENTHAL, The elastic sphere under concentrated load, J. Appl. Mech., 4, 10, 413, 1952.

P. HABIB, D. RADENKOWIC, J. SALENÇON, Repture des roches ecrasees entre les palteaux d'une presse, Dechema-Monographien, 57.